സേത്ത് ഗോഡിൻ എന്നോട് യോജിക്കുന്നു!

ശരി, അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, പക്ഷേ സേത്ത് ഗോഡിൻസ് വാക്കുകൾ എന്റെ വിഷയവുമായി സംസാരിക്കുന്നു ബിസിനസ്സ്, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ തെറ്റായിപ്പോയി.

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.