വേലിയിറക്കിക്കൊണ്ട് ഉപഭോക്തൃ ഏറ്റെടുക്കലിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്

ഞങ്ങളെ ബോൾ ഗെയിമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണോ? അതെ! വൈറ്റ്ക്ല oud ഡ്സ് ഏറ്റെടുത്ത 3DplusMe എന്ന കമ്പനി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി എം‌എൽ‌ബിയുടെ ലൈസൻ‌സിയാണ്, സംവേദനാത്മക 3D അനുഭവങ്ങളും ബോൾ‌ഗെയിം പോകുന്നവർ‌ക്കായി വ്യക്തിഗതമാക്കിയ പൂർണ്ണ വർ‌ണ്ണ 3D ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എം‌എൽ‌ബി പങ്കെടുക്കുന്നവരെ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീമിലേക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റുചെയ്യാനും പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രിന്റുചെയ്യുന്നതിന് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്‌ചർ വഴി ഒരു കളിക്കാരനാകാനും പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഞങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാധകർ അവരുടെ ടീം, യൂണിഫോം, ജേഴ്സി നാമം, നമ്പർ, പോസ് എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു