ട്രീസിയ ജെൽമാൻ

സി‌എം‌ഒയാണ് ട്രീസിയ ജെൽ‌മാൻ ചലനാത്മകം, വരുമാന ത്വരണം പ്ലാറ്റ്ഫോം. 3x സി‌എം‌ഒ (മുമ്പ് ചെക്കറിന്റെയും സെയിൽ‌ഫോഴ്‌സ് കാനഡയുടെയും), ട്രീസിയയുടെ രചയിതാവാണ് സിഎംഒ 3.0 പ്രതിമാസ വാർത്താക്കുറിപ്പ്, ഹോസ്റ്റ് CMO സംഭാഷണ പോഡ്‌കാസ്റ്റ്.
  • പരസ്യ സാങ്കേതികവിദ്യവളരുന്ന വരുമാനം

    പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് മാൻഡേറ്റ്: വരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന്

    പാൻഡെമിക് കൊടുമുടിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പതുക്കെ കരകയറുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ 8.4 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ ജീവനക്കാർ, പ്രത്യേകിച്ച് സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊഫഷണലുകൾ, വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. കൂടാതെ, ഞങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. 2009-ൽ ഞാൻ സെയിൽസ്‌ഫോഴ്‌സിൽ ചേരുമ്പോൾ, ഞങ്ങൾ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു. വിപണനക്കാർ എന്ന നിലയിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിച്ചത്…