ആരോ വിംഗ്ഡിംഗ്സ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു…

തൊപ്പി ടിപ്പ് സ്കോട്ട് ആബെൽ ആരാണ് ഈ ഉല്ലാസകരമായ പോസ്റ്റ് (നന്നായി നിർമ്മിച്ചത്) ഒരു ഫോണ്ട് കോൺഫറൻസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ചെറിയ ഇന്ത്യാനയിൽ. ഞാൻ സെഞ്ച്വറി ഗോതിക്കിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.