ക്ലിയർ കണക്റ്റ്: ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് CRM, കാമ്പെയ്‌ൻ ട്രാക്കിംഗ്

ക്ലിയർ കണക്റ്റ് - ഇൻഫ്ലുവൻസർ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ, CRM

ക്ലിയർ, ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ചേർത്തു ക്ലിയർ കണക്റ്റ്, സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കാമ്പെയ്‌ൻ മാനേജുമെന്റിനുള്ള പൂർണ്ണ പരിഹാരം. ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗിനായുള്ള ഒരു പ്രധാന വികസനം bra ബ്രാൻഡുകൾക്കും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവർക്കും. ചോദ്യത്തിന് ക്ലിയർ ഉത്തരം നൽകുന്നു:

എല്ലാറ്റിന്റെയും ട്രാക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും?

സംയോജിത ചാറ്റ് സേവനവും ഉള്ളടക്കവുമായി സഹകരിക്കാനുള്ള കഴിവും, പേയ്‌മെന്റുകളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറികളും ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ പ്രോഗ്രാം ജീവിത ചക്രത്തിലുടനീളം മാനുവൽ പ്രോസസ്സുകൾ യാന്ത്രികമാക്കുന്നതിലൂടെ ബ്രാൻഡുകളും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കാര്യക്ഷമമാക്കുക.

ക്ലിയർ കണക്റ്റ് ഇനിപ്പറയുന്നവയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ബന്ധങ്ങളും പ്രചാരണ വിജയവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ബ്രാൻഡുകളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു:

  • ഓൺ‌ബോർഡിംഗ്: നിങ്ങളുടെ കാമ്പെയ്‌ൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഹ്രസ്വ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക
  • പ്രോജക്റ്റ് സമന്വയിപ്പിക്കൽ: സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിനും ക്രിയേറ്റീവ് ആശയങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിനും അംഗീകരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കാമ്പെയ്‌നെ പിന്തുടരുന്നതിനും ഒരു സംയോജിത ചാറ്റ് സേവനവുമായി ആശയവിനിമയം കാര്യക്ഷമമാക്കുക. 
  • കരാറുകൾ: തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത കരാറുകൾ അയച്ച് ഒപ്പിടുക
  • പേയ്‌മെന്റ് ട്രാക്കിംഗ്: മൊത്തം പേയ്‌മെന്റുകളും പണ കൈമാറ്റങ്ങളും നേരിട്ട്
  • ട്രാക്ക് സ്റ്റോറികൾ: ഐ‌ജി സ്റ്റോറികൾ‌ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവിനായി അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ‌ പ്രാമാണീകരിക്കുന്നതിന് സ്വാധീനിക്കുന്നവരെ ക്ഷണിക്കുക

ക്ലിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ROI

ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ കാമ്പെയ്‌നിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിപണനക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളിയാകും, പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം കാമ്പെയ്‌നുകൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ. പ്രോസസ്സ് കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലിയർ കണക്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ചത്, അതിനാൽ വിപണനക്കാർക്ക് അവരുടെ എല്ലാ പ്രചാരണ ആവശ്യങ്ങളും ഒരിടത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇത് മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും തുടക്കം മുതൽ ക്ലിയർ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കുന്നു. ”

ക്ലിയർ സിഇഒയും സഹസ്ഥാപകനുമായ ഐതാൻ അവിഗ്ഡോർ

ക്ലിയർ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഹാഷ്‌ടാഗ് കാമ്പെയ്‌ൻ മെഷർമെന്റ്

ബ്രാൻഡുകളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നവരെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസാണ് ക്ലിയറിന്റെ പരിഹാരം; സുതാര്യമായ ആശയവിനിമയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി ഉപയോക്താക്കളുടെ CRM ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ക്ലിയർ കണക്റ്റ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സുകളെ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവരുടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ഇടപെടലുകൾ കണ്ടെത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാനും പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

കണക്റ്റ് ബ്രാൻഡുകൾക്ക് പൊതുവായ ബ്രാൻഡ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഡെലിവറികൾ, പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവയുടെ ഹ്രസ്വ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നൽകുന്നു, അതുവഴി രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിന്യസിക്കാൻ കഴിയും. ക്ലിയർ കണക്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചാറ്റ് സേവനം വഴി എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും സ്വാധീനിക്കുന്നവരുമായി നേരിട്ട് പങ്കിടാൻ കഴിയും, അതേസമയം തത്സമയ അറിയിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പുരോഗതി ട്രാക്കുചെയ്യാനാകും.  

ക്ലിയർ കണക്റ്റ് ക്ഷണം

കൂടാതെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറികൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകൾക്ക് അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പ്രാമാണീകരിക്കാൻ സ്വാധീനിക്കുന്നവരെ ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാനേജുമെന്റ് കാമ്പെയ്‌ൻ സൈക്കിൾ ലളിതമാക്കുന്നു. 

ക്ലിയറിനെക്കുറിച്ച്

ക്ലിയർ - സ്വാധീനിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുക

2011 ൽ സ്ഥാപിതമായ ക്ലിയർ സമഗ്രമായ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ മാർക്കറ്റിംഗ് പരിഹാരമാണ്, തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇൻഫ്ലുവൻസർ പ്രോഗ്രാമുകൾ നിർമ്മിക്കാനും അളക്കാനും അളക്കാനുമുള്ള കഴിവ് വിപണനക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വിപണിയിലെ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ച്, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മികച്ച ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനികളും പ്രമുഖ മാർക്കറ്റിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് സ്ഥാപനങ്ങളും ക്ലിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൈക്രോ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നവരെ സൂം ഇൻ ചെയ്യാനും വ്യാജ അനുയായികളെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച്, ക്ലിയറിന്റെ അവാർഡ് നേടിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു തന്ത്രപരമായ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഉപകരണമാണ്, ഇത് വിജയകരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന കാമ്പെയ്‌നുകൾ ആരംഭിക്കാൻ വിപണനക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. നിലവിൽ ക്ലിയറിന് ലോകമെമ്പാടുമായി 30 ലധികം ജീവനക്കാരുണ്ട്, കൂടാതെ ടെൽ അവീവ്, ന്യൂയോർക്ക്, ചിക്കാഗോ, ലണ്ടൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓഫീസുകളുണ്ട്. 

ഒരു ക്ലിയർ ഡെമോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുക

നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?

സ്പാം കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ സൈറ്റ് Akismet ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സുചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയുക.