അലറുന്ന തവളയുടെ എസ്.ഇ.ഒ ചിലന്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വലിയ സൈറ്റ് ക്രാൾ ചെയ്യുന്നതും ഡാറ്റ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യുന്നതും എങ്ങനെ

വായന സമയം: 3 മിനിറ്റ് മാർക്കറ്റോ മൈഗ്രേഷനുകളിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിരവധി ക്ലയന്റുകളെ സഹായിക്കുന്നു. വലിയ കമ്പനികൾ ഇതുപോലുള്ള എന്റർപ്രൈസ് സൊല്യൂഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് വർഷങ്ങളായി ചില പ്രക്രിയകളിലേക്കും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും സ്വയം നെയ്യുന്ന ഒരു ചിലന്തിവല പോലെയാണ്… കമ്പനികൾ എല്ലാ ടച്ച് പോയിന്റുകളെക്കുറിച്ചും പോലും അറിയാത്തതുവരെ. മാർക്കറ്റോ പോലുള്ള ഒരു എന്റർപ്രൈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓട്ടോമേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ച്, സൈറ്റുകളിലും ലാൻഡിംഗ് പേജുകളിലും ഉടനീളമുള്ള ഡാറ്റയുടെ എൻട്രി പോയിന്റാണ് ഫോമുകൾ. കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ സൈറ്റുകളിലുടനീളം ആയിരക്കണക്കിന് പേജുകളും നൂറുകണക്കിന് ഫോമുകളും ഉണ്ട്